تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با‎ عنوان: «تفکیک پاسخ ساختارهای منطقه‌ای و محلی از داده‌های مگنتوتلوریک»‏

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با‎ عنوان: «تفکیک پاسخ ساختارهای منطقه‌ای و محلی از داده‌های مگنتوتلوریک»‏


 

گروه فیزیک زمین

"جلسه ارائه سمینار دانشجویی"

عنوان:«تفکیک پاسخ ساختارهای منطقه­‌ای و محلی از داده­‌های مگنتوتلوریک»

 

دانشجو :                آقای سعید قنبری­فر

استاد راهنما :              خانم دکتر منصوره منتهائی

زمان :                       دوشنبه  20/12/1397  ساعت  9

مکان :                       سالن کنفرانس ساختمان شماره یک  مؤسسه ژئوفیزیک