تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی‎ با عنوان : «تعیین مخزن هیدروکربن با استفاده از تضعیف طیف انتخابی»‏

جلسه ارائه سمینار دانشجویی‎ با عنوان : «تعیین مخزن هیدروکربن با استفاده از تضعیف طیف انتخابی»‏


گروه فیزیک زمین

"جلسه ارائه سمینار دانشجویی"

 

عنوان : «تعیین مخزن هیدروکربن با استفاده از تضعیف طیف انتخابی»

دانشجو :                آقای محمدامین امینیان

استاد راهنما :         آقای دکتر محمدعلی ریاحی

زمان :                     سه‌­شنبه مورخ  02/07/1398  ساعت  9

مکان :                   سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک