تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «بررسی روشهای مختلف تخمین پارامترهای پتروفیزیکی مخزن و اهمیت آن»‏

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «بررسی روشهای مختلف تخمین پارامترهای پتروفیزیکی مخزن و اهمیت آن»‏


گروه فیزیک زمین

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان: «بررسی روشهای مختلف تخمین پارامترهای پتروفیزیکی مخزن و اهمیت آن»

 

دانشجو :                خانم آیسان موسوی

استاد راهنما :         جناب آقای دکتر مجید باقری

زمان :                     سه­‌شنبه  02/07/1398  ساعت  11

مکان :                     سالن کنفرانس ساختمان شماره یک  مؤسسه ژئوفیزیک