تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «بررسی پدیده پیزو الکتریک جهت توجیه نور زلزله»‏

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «بررسی پدیده پیزو الکتریک جهت توجیه نور زلزله»‏


گروه زلزله شناسی

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان:  «بررسی پدیده پیزو الکتریک جهت توجیه نور زلزله»

دانشجو:                   خانم پریسا خالوندی

استاد راهنما:           آقای دکتر مرتضی فتاحی

زمان:                       شنبه  مورخ 13/07/1398  ساعت 15

مکان:                        سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه موسسه ژئوفیزی