تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «روش‌شناسی برآورد خطر احتمالات زمان وابسته»‏

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «روش‌شناسی برآورد خطر احتمالات زمان وابسته»‏


گروه زلزله شناسی

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان:  «روش­شناسی برآورد خطر احتمالات زمان وابسته»

دانشجو:                   آقای اکبر سلیمی

استاد راهنما:            جناب آقای دکتر نوربخش میرزائی

زمان:                        چهارشنبه مورخ 03/07/1398 ساعت 12

مکان:                       سالن کنفرانس ساختمان شماره یک موسسه ژئوفیزیک