تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «روش‌های تخمین منحنی پاشش امواج سطحی»‏

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «روش‌های تخمین منحنی پاشش امواج سطحی»‏


گروه فیزیک زمین

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان: «روش­‌های تخمین منحنی پاشش امواج سطحی»

 

دانشجو :                     آقای پرهام محمدی

استاد راهنما :                    جناب آقای دکتر حمیدرضا سیاه­کوهی

زمان :                             شنبه  16/06/1398  ساعت  10

مکان :                             سالن کنفرانس ساختمان شماره یک  مؤسسه ژئوفیزیک