تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «مدلسازی پیشرو دوبعدی مقاومت ویژه الکتریکی با فرکانس پایین با رهیافت تفاضل محدود»‏

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «مدلسازی پیشرو دوبعدی مقاومت ویژه الکتریکی با فرکانس پایین با رهیافت تفاضل محدود»‏


گروه فیزیک زمین

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان: «مدلسازی پیشرو دوبعدی مقاومت ویژه الکتریکی با فرکانس پایین با رهیافت تفاضل محدود»

 

دانشجو :                خانم راضیه فخیمی

استاد راهنما :              جناب آقای دکتر رضا قناتی

زمان :                       یکشنبه  31/06/1398  ساعت  12

مکان :                       سالن کنفرانس ساختمان شماره یک  مؤسسه ژئوفیزیک