تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «توموگرافی کاهیدگی امواج لرزه‌ای کدا (‏‎Ǫc-1‎‏) در شمال و شمال غرب فلات ایران»‏

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «توموگرافی کاهیدگی امواج لرزه‌ای کدا (‏‎Ǫc-1‎‏) در شمال و شمال غرب فلات ایران»‏


مؤسسه ژئوفیزیک، گروه زلزله شناسی

"جلسه دفاع از رساله دکتری"

 

عنوان: «توموگرافی کاهیدگی امواج لرزه‌ای کدا (Ǫc-1) در شمال و شمال غرب فلات ایران»

 

دانشجو:                آقای رضا امامی

استادان راهنما:       آقای دکتر مهدی رضاپور

استادان  مشاور:       -

داوران خارجی:       آقای دکتر فرزام یمینی فرد  آقای دکتر مصطفی علامه زاده

داوران داخلی:        آقای دکتر نوربخش میرزائی آقای دکتر حبیب رحیمی

زمان:                   چهارشنبه مورخ 24/07/1398  ساعت 10 صبح

مکان:                    سالن کنفرانس (ساختمان شماره 1 موسسه)