اخبار مهم مؤسسه اخبار مهم مؤسسه

خدمات عمومی خدمات عمومی

1- لینک‌های ضروری

2- نقشه لرزه‌خیزی استان‌های کشور

3- به کانال اجتماعی تلگرام روابط عمومی مؤسسه ژئوفیزیک، بپیوندید

تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک

مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله مرکز پایش مؤسسه نمای بیرونی مؤسسه در مجاورت اتوبان حکیم نمای بیرونی مؤسسه از روی پل کارگر سایت کامپیوتری محوطه ساختمانهای شماره دو و سه نمای بیرونی ساختمان سه نمایی از برج میلاد بین ساختمانهای شماره دو و سه مؤسسه ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه نمای داخلی ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه

مراکز و اخبار و اطلاعیه های مؤسسه مراکز و اخبار و اطلاعیه های مؤسسه

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

نمایش 1 - 15 از 94 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 7

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

« بازگشت

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «مطالعه تاشدگی وردایست و ارتباط آن با چرخندهای سطحی در جنوب غرب آسیا در دوره 2015-2000»‏

 

مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک فضا

"جلسه دفاع از رساله دکتری"

عنوان: «مطالعه تاشدگی وردایست و ارتباط آن با چرخندهای سطحی در جنوب غرب آسیا در دوره 2015-2000»

دانشجو:                آقای رضا برهانی

استادان راهنما:       آقایان دکتر فرهنگ احمدی‌گیوی دکتر سرمد قادر

استادان  مشاور:      آقایان دکتر علیرضا محب‌الحجه دکتر محمد مرادی

داوران خارجی:       آقایان دکتر مجید آزادی دکتر محمدعلی نصراصفهانی

داوران داخلی:        آقایان دکتر مجید مزرعه‌فراهانی دکتر امید علیزاده‌چوبری

زمان:                   چهارشنبه مورخ 01/12/1397  ساعت 10

مکان:                   سالن کنفرانس ساختمان شماره یک  مؤسسه ژئوفیزیک


تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

نمایش 1 - 15 از 181 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 13