تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد‎ با عنوان: «بررسی تغییرپذیری سالانه الگوی گردش جریان‌های سطحی در دریای عمان»‏

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد‎ با عنوان: «بررسی تغییرپذیری سالانه الگوی گردش جریان‌های سطحی در دریای عمان»‏


گروه فیزیک فضا

"جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد"

 

عنوان: «بررسی تغییرپذیری سالانه الگوی گردش جریان‌­های سطحی در دریای عمان»

 

دانشجو:                       آقای علی طاهری

استاد راهنما:                      آقای دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی - آقای دکتر سید عباس حق­شناس

استاد مشاور:                      آقای دکتر مرتضی جداری عطاری

داوران:                            آقای دکتر اصغر بهلولی - آقای دکتر سرمد قادر

زمان:                              شنبه مورخ 30/06/1398  ساعت 11:30

مکان:                              سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک