تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد‎ با عنوان: «تحلیل مولفه‌های گردش‌های سطحی دریای خزر در فصول مختلف با استفاده از مدل‌سازی عددی»‏

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد‎ با عنوان: «تحلیل مولفه‌های گردش‌های سطحی دریای خزر در فصول مختلف با استفاده از مدل‌سازی عددی»‏


گروه فیزیک فضا

"جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد"

 

عنوان: «تحلیل مولفه­‌های گردش‌­های سطحی دریای خزر در فصول مختلف با استفاده از مدل­‌سازی عددی»

 

دانشجو:                              آقای سید حسن کیائی

استاد راهنما:                آقای دکتر عباسعلی علی­‌اکبری بیدختی-آقای دکتر اصغر بهلولی

استاد مشاور:                     آقای دکتر سیدعباس حق شناس

داوران:                              آقای دکتر علیرضا محب­الحجه - آقای دکتر سرمد قادر

زمان:                                  چهارشنبه مورخ 10/07/98 ساعت 12:30

مکان:                               سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک