تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «استفاده از روش‌های ‏MLP‏ و‎ SVMبرای مدل‌سازی تخلخل مخزن بر اساس داده‌های لرزه‌ای و چاه‌نگاری»‏

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «استفاده از روش‌های ‏MLP‏ و‎ SVMبرای مدل‌سازی تخلخل مخزن بر اساس داده‌های لرزه‌ای و چاه‌نگاری»‏


گروه فیزیک زمین

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

 

عنوان:  «استفاده از روش­‌های MLP و SVMبرای مدل­‌سازی تخلخل مخزن بر اساس داده‌های لرزه­‌ای و چاه­نگاری»

 

دانشجو:                          آقای مهدی رفیعی

استاد راهنما:                         آقای دکتر مجید باقری دکتر مجید  نبی بیدهندی

استاد مشاور:                         -

داوران:                                آقای دکتر محمدعلی ریاحی - آقای دکتر حسین هاشمی شاهدانی

زمان:                                  سه­‌شنبه مورخ  02/07/1398    ساعت 10

مکان:                                  سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک