تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «بررسی دینامیکی جت جنب حاره‌ای در جنوب غرب آسیا از دیدگاه فعالیت موج»‏

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «بررسی دینامیکی جت جنب حاره‌ای در جنوب غرب آسیا از دیدگاه فعالیت موج»‏


گروه فیزیک فضا

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان: «بررسی دینامیکی جت جنب حاره‌­ای در جنوب غرب آسیا از دیدگاه فعالیت موج»

 

دانشجو:                      خانم پریسا امامی
 

استاد راهنما:                     آقای دکتر فرهنگ احمدی گیوی - آقای دکتر علیرضا محب­‌الحجه

استاد مشاور:                     آقای دکتر محمد میرزائی

داوران:                            آقای دکتر مجید مزرعه فراهانی – خانم دکتر سمانه ثابت قدم

زمان:                              یکشنبه مورخ 14/07/98  ساعت 13

مکان:                              سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک