تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «تعیین سازوکار کانونی زمین لرزه اصلی 21 آبان 96 ازگله سرپل ذهاب»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «تعیین سازوکار کانونی زمین لرزه اصلی 21 آبان 96 ازگله سرپل ذهاب»


گروه زلزله شناسی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان: «تعیین سازوکار کانونی زمین لرزه اصلی 21 آبان 96 ازگله سرپل ذهاب»

 

دانشجو:                         خانم  فاطمه خجسته

استاد راهنما:                         آقای دکتر علی مرادی

استاد مشاور:                         -

داوران:                               آقای دکتر نوربخش میرزائی- آقای دکتر اسماعیل بایرام­نژاد

زمان:                                 سه‌­شنبه مورخ 02/07/1398 ساعت 13

مکان:                                 سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک