تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «تعیین محل مجدد پسلرزه‌های زمین‌لرزه 21 آبان ماه 1396 ازگله با استفاده از همبستگی متقابل شکل موج و روش اختلاف ‏زمانی دوگانه»‏

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «تعیین محل مجدد پسلرزه‌های زمین‌لرزه 21 آبان ماه 1396 ازگله با استفاده از همبستگی متقابل شکل موج و روش اختلاف ‏زمانی دوگانه»‏


گروه زلزله شناسی

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد

 

عنوان: «تعیین محل مجدد پسلرزه­های زمین­لرزه 21 آبان ماه 1396 ازگله با استفاده از همبستگی متقابل شکل موج و روش اختلاف زمانی دوگانه»

دانشجو:                       خانم فرزانه محمدی

استاد راهنما:               آقای دکتر علی مرادی

استاد مشاور:               -

داوران:                       آقای دکتر نوربخش میرزائی- آقای دکتر اسماعیل بایرام­نژاد

زمان:                          دو­شنبه  مورخ  01/07/1398   ساعت 11
مکان:                        سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک