تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «سن‌یابی به روش تحریک لومینسانس با مادون قرمز و با استفاده از مدل سن مرکزی نمونه‌های برداشت شده از ‏گسل بم-بروات و تعیین نرخ لغزش آن گسل»‏

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «سن‌یابی به روش تحریک لومینسانس با مادون قرمز و با استفاده از مدل سن مرکزی نمونه‌های برداشت شده از ‏گسل بم-بروات و تعیین نرخ لغزش آن گسل»‏


گروه فیزیک زلزله شناسی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان: «سن‌یابی به روش تحریک لومینسانس با مادون قرمز و با استفاده از مدل سن مرکزی نمونه­‌های برداشت شده از گسل بم-بروات و تعیین نرخ لغزش آن گسل»

 

دانشجو:                       خانم  زهرا سهرنی

استاد راهنما:                 آقای دکتر مرتضی فتاحی

استاد مشاور:                 -

داوران:                       آقای دکتر علی مرادی- آقای دکتر مهدی رضاپور

زمان:                         ­شنبه  مورخ  20/07/1398   ساعت 12

مکان:                         سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک