تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «شبیه‌سازی زلزله 21 آبان 1396 ازگله کرمانشاه، 3/7 ‏Mw=‎‏ به روش تابع تجربی گرین»‏

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «شبیه‌سازی زلزله 21 آبان 1396 ازگله کرمانشاه، 3/7 ‏Mw=‎‏ به روش تابع تجربی گرین»‏


گروه زلزله شناسی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان: «شبیه‌­سازی زلزله 21 آبان 1396 ازگله کرمانشاه، 3/7 Mw= به روش تابع تجربی گرین»

 

دانشجو:                      آقای علی سنقری

استاد راهنما:                     آقای دکتر احمد سدیدخوی- آقای دکتر مهرداد پاکزاد

استاد مشاور:                     خانم دکتر عطیه اسحاقی

داوران:                            آقای دکتر علی مرادی- آقای دکتر اسماعیل بایرام­نژاد

زمان:                              چهار­شنبه  مورخ  27/6/1398  ساعت 9

مکان:                              سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک