تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «پایش زون گُسلی با استفاده از تداخل‌سنجی تصویر غیرفعال»‏

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «پایش زون گُسلی با استفاده از تداخل‌سنجی تصویر غیرفعال»‏


گروه فیزیک زلزله شناسی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان: «پایش زون گُسلی با استفاده از تداخل­‌سنجی تصویر غیرفعال»

 

دانشجو:                      آقای محمدرضا نامنی

استاد راهنما:                     آقای دکتر حبیب رحیمی

استاد مشاور:                     -

داوران:                            آقای دکتر مهدی رضاپور- آقای دکتر علی مرادی

زمان:                              یکشنبه  مورخ  31/06/1398   ساعت 13

مکان:                              سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک