تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

سمینار دانشجویی دکتری رشته هواشناسی با عنوان: «بررسی میانگین ماهانه ازون ورد سپهری و مسیریابی موردهای بی‌هنجار شدید آن با استفاده از داده‌های CAMS طی دوره 2016-2012»

سمینار دانشجویی دکتری رشته هواشناسی با عنوان: «بررسی میانگین ماهانه ازون ورد سپهری و مسیریابی موردهای بی‌هنجار شدید آن با استفاده از داده‌های CAMS طی دوره 2016-2012»


موسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک فضا

"سمینار دانشجویی دکتری رشته هواشناسی"

 

عنوان: «بررسی میانگین ماهانه ازون ورد سپهری و مسیریابی موردهای بی‌هنجار شدید آن با استفاده از داده‌های CAMS طی دوره 2016-2012«

 

دانشجو: خانم مهسا دامن افشان

 

استادان راهنما:            آقایان دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی- دکتر امید علیزاده چوبری

استادان مشاور:           آقایان مایکل اشپرنگر – دکتر رامین سروشیان

زمان:                       روز یکشنبه مورخ 11/12/1398  ساعت 10

مکان:                       سالن کنفرانس (ساختمان شماره 1)