تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعیه شماره۵ پذیرش دانشجو بدون آزمون با سهمیه استعداهای درخشان برتر در دانشگاه‌های سراسر کشور

اطلاعیه شماره۵ پذیرش دانشجو بدون آزمون با سهمیه استعداهای درخشان برتر در دانشگاه‌های سراسر کشور


دانشگاه صنعتی قم:

 

دانشگاه بجنورد:

 

دانشگاه صنعتی همدان:

 

دانشگاه کاشان:

 

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره):