« بازگشت

اطلاعیه مربوط به برنامه هفتگی و بازه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

اطلاعیه مربوط به برنامه هفتگی و بازه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می‌رساند، طبق تقویم آموزشی دانشگاه، شروع ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ درخصوص دانشجویان شاغل به تحصیل کلیه مقاطع تحصیلی، از روز شنبه مورخ ۰۸/ ۱۱/ ۱۴۰۱ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۱۳/‏۱۱/‏۱۴۰۱‬ خواهد بود. برای دانشجویانی که در بازه مذکور نسبت به انتخاب واحد و ثبت نام اقدام نشود، حکم محروم از تحصیل صادر خواهد شد. ثبت نام، از سامانه جامع آموزش - پیشخوان خدمت - ثبت نام اصلی می‌باشد.

 

کد دروس-کارشناسی ارشد - اقیانوس شناسی فیزیکی                           

برنامه هفتگی-کارشناسی ارشد - اقیانوس شناسی فیزیکی

کد دروس-کارشناسی ارشد -  زلزله شناسی

برنامه هفتگی-کارشناسی ارشد - زلزله شناسی

کد دروس-کارشناسی ارشد - علوم فضایی

برنامه هفتگی-کارشناسی ارشد -علوم فضایی

کد دروس-کارشناسی ارشد- هواشناسی

برنامه هفتگی-کارشناسی ارشد - هواشناسی

کد دروس-کارشناسی ارشد - فیزیک زمین

برنامه هفتگی-کارشناسی ارشد - فیزیک زمین

 

کد دروس-دکتری- هواشناسی

برنامه هفتگی- دکتری- هواشناسی

کد دروس-دکتری- زلزله شناسی

برنامه هفتگی- دکتری- زلزله شناسی

کد دروس-دکتری- فیزیک زمین

برنامه هفتگی- دکتری- ژئوفیزیک