تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

انتخاب جناب آقای دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی به عنوان عضو هیأت علمی برگزیده آموزشی مؤسسه ژئوفیزیک

انتخاب جناب آقای دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی به عنوان عضو هیأت علمی برگزیده آموزشی مؤسسه ژئوفیزیک


 

جناب آقای دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی از اعضا هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک به عنوان عضو هیأت علمی برگزیده آموزشی در هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه انتخاب شدند. این انتخاب شایسته را به ایشان تبریک و برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.

 

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران