اخبار مهم مؤسسه اخبار مهم مؤسسه

خدمات عمومی خدمات عمومی

1- لینک‌های ضروری

2- نقشه لرزه‌خیزی استان‌های کشور

3- به کانال اجتماعی تلگرام روابط عمومی مؤسسه ژئوفیزیک، بپیوندید

تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک

مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله مرکز پایش مؤسسه نمای بیرونی مؤسسه در مجاورت اتوبان حکیم نمای بیرونی مؤسسه از روی پل کارگر سایت کامپیوتری محوطه ساختمانهای شماره دو و سه نمای بیرونی ساختمان سه نمایی از برج میلاد بین ساختمانهای شماره دو و سه مؤسسه ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه نمای داخلی ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه

مراکز و اخبار و اطلاعیه های مؤسسه مراکز و اخبار و اطلاعیه های مؤسسه

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

« بازگشت

بازدید آقای ماتوریسیو کارابلی نفر دوم و مسئول امور فرهنگی و آکادمیک سفارت جمهوری شیلی از بخش پایش مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک

 

سه‌شنبه مورخ ۱۹ تیر ۹۷ آقای ماتوریسیو کارابلی نفر دوم و مسئول امور فرهنگی و آکادمیک سفارت جمهوری شیلی ضمن حضور در مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، جلسه‌ای با آقای دکتر نبی بیدهندی رئیس مؤسسه ژئوفیزیک و دکتر مرادی رئیس مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک جهت آشنایی با توانمندی‌های مرکز لرزه‌نگاری کشوری و همچنین برنامه‌ریزی برای همکاری‌های مشترک علمی، برگزار نمودند. پس از جلسه آقای کارابلی از بخش پایش مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک بازدید بعمل آوردند.