تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

بازدید هیئتی علمی ازکشورهای افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و فرانسه از موسسه

بازدید هیئتی علمی ازکشورهای افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و فرانسه از موسسه


 

در تاریخ 8/9/94 هیئتی از نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و فرانسه به همراه معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله از سایت پایش زمینلرزه‌های کشور در مرکز لرزه نگاری موسسه بازدید نمودند در این بازدید که 1:30 به طول کشید ابتدا جلسه مشترکی با حضور هیئت رئیسه موسسه برگزار شد.

در این نشست پس از خیر مقدم رئیس موسسه، معاونت پژوهشی موسسه، اطلاعاتی در خصوص فعالیتهای پژوهشی حال حاضر و توانمندیهای این موسسه در انجام طرح‌های مطالعاتی بزرگ و زیربنایی در دیگر کشورها به سمع ونظر حضار رساندند.

سپس رئیس مرکز لرزه نگاری، سخنانی در خصوص فعالیتهای اجرائی، علمی و پژوهشی مرکز ایراد نمودند. در پایان این نشست، هیئت مذکور از سایت پایش زمین لرزه‌های کشور در مرکز لرزه نگاری بازدید نمودند.