تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل

تکذیب شایعه در فضای مجازی در خصوص پیش بینی وقوع زلزله در مشهد مقدس

تکذیب شایعه در فضای مجازی در خصوص پیش بینی وقوع زلزله در مشهد مقدس


پیرو انتشار شایعات و درج اخباری کذب در فضای مجازی در خصوص رخداد زمین‌لرزهای با بزرگی ۶ رشتر در شهر مقدس مشهد که به مرکز لرزه‌‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران نسبت داده شده است، به استحضار می‌رساند، مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ضمن تکذیب این خبر به آگاهی می‌رساند، بر اساس داده‌های ثبت شده محلی شبکه لرزه‌نگاری مشهد وابسته به این مؤسسه هیچ گونه تغییرات خاصی در وضعیت لرزه‌خیزی مشهد طی روزهای اخیر مشاهده نشده است. لذا مجدداً این شایعه قویاً تکذیب می‌شود.