تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ثبت بیش از 10700 زمین‌لرزه در‌ سال 1399 توسط مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک

ثبت بیش از 10700 زمین‌لرزه در‌ سال 1399 توسط مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک


شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در سال 1399 تعداد نزدیک به 10750 زمین‌لرزه را ثبت کردند. این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و مناطق همجوار رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند. از مجموع زمین‌لرزه‌های ثبت‌شده، تعداد 153 زمین‌لرزه با بزرگای بیش از 4.0 بوده‌اند که بزرگ‌ترین آن‌ها در تاریخ 1399/03/20 با بزرگی 5.7 حوالی ارد واقع در استان فارس رخ داده است. استان‌های خراسان رضوی، کرمان و اصفهان به ترتیب با 1217، 967 و 688 زمین‌لرزه در سال 1399 بیشترین میزان آمار زمین‌لرزه ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، تعداد رخدادهای زمین‌لرزه‌ ثبت‌شده استان تهران در این سال 488 عدد بوده‌است.

از لحاظ آماری، 9790 زمین‌لرزه‌‌ دارای بزرگای کوچکتر از 3، تعداد 790 زمین‌لرزه‌‌ دارای بزرگای بین 3 و 4، تعداد 135 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 4 و 5، تعداد 18 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 5 و 6 بوده است.

مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک

 

نقشه رومرکز زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در سال 1399