تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ثبت بیش از 1075 زمین‌لرزه در‌ آذر‌ماه 1398 توسط مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک

ثبت بیش از 1075 زمین‌لرزه در‌ آذر‌ماه 1398 توسط مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک


شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در آذر‌ماه1398 بیش از 1075 زمین‌لرزه را ثبت کردند. این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند. در آذر‌ماه 1398 تعداد 9 زمین‌لرزه با بزرگای بیش از4.0 در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آن‌ها در تاریخ 08/09/1398 با بزرگی 4.9 حوالی ایذه واقع در استان خوزستان، رخ داده‌است.

 از لحاظ آماری 1008 زمین‌لرزه‌‌ دارای بزرگای کوچکتر 3، تعداد 57 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 3و4 و تعداد 9 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 4 و 5 بوده‌است.

 

نقشه رومرکز زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در آذر‌ماه1398