تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ثبت بیش از 1080 زمین‌لرزه در‌ بهمن‌ماه 1398 توسط مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک

ثبت بیش از 1080 زمین‌لرزه در‌ بهمن‌ماه 1398 توسط مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک


شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در بهمن‌ماه1398 تعداد نزدیک به 1090 زمین‌لرزه را ثبت کردند. این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند. در بهمن‌ماه 1398 تعداد 21 زمین‌لرزه با بزرگای بیش از4.0 در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آن‌ها در تاریخ 27/11/1398 با بزرگی 5،8 حوالی لافت واقع در استان هرمزگان، رخ داده‌است.

از لحاظ آماری 971 زمین‌لرزه‌‌ دارای بزرگای کوچکتر 3، تعداد 95 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 3و4، تعداد 17 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 4 و 5 و تعداد 4 زمین‌لرزه دارای بزرگای بیش از 5 بوده‌است.

نقشه رومرکز زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در بهمن‌ماه1398