تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل

ثبت بیش از 1100 زمین‌لرزه در‌ دی‌ماه 1398 توسط مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک

ثبت بیش از 1100 زمین‌لرزه در‌ دی‌ماه 1398 توسط مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک


شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در دی‌ماه1398 تعداد نزدیک به 1120 زمین‌لرزه را ثبت کردند. این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند. در دی‌ماه 1398 تعداد 20 زمین‌لرزه با بزرگای بیش از4.0 در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آن‌ها در تاریخ 12/10/1398 با بزرگی 5،8 حوالی سنگان واقع در استان خراسان رضوی، رخ داده‌است.

از لحاظ آماری 1011 زمین‌لرزه‌‌ دارای بزرگای کوچکتر 3، تعداد 85 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 3و4، تعداد 17 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 4 و 5 و تعداد 3 زمین‌لرزه دراری بزرگای بیش از 5 بوده‌است.

نقشه رومرکز زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در دی‌ماه1398