تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل

ثبت بیش از 1300 زمین‌لرزه در‌ اسفند‌ماه 1398 توسط مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک

ثبت بیش از 1300 زمین‌لرزه در‌ اسفند‌ماه 1398 توسط مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک


شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در اسفند‌ماه 1398 تعداد نزدیک به 1320 زمین‌لرزه را ثبت کردند. این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند. در اسفند‌ماه  1398 تعداد 24 زمین‌لرزه با بزرگای بیش از4.0 در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آن‌ها در تاریخ 04/12/1398 با بزرگی 5،9 حوالی قطور واقع در استان آذربایجان غربی، رخ داده‌است.
 
 از لحاظ آماری 1179 زمین‌لرزه‌‌ دارای بزرگای کوچکتر 3، تعداد 114 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 3و4، تعداد 21 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 4 و 5 و تعداد 3 زمین‌لرزه دارای بزرگای بیش از 5 بوده‌است.

نقشه رومرکز زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در اسفند‌ماه 1398