تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ثبت بیش از 815 زمین‌لرزه در‌ شهریور‌‌ماه 1398 توسط مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک

ثبت بیش از 815 زمین‌لرزه در‌ شهریور‌‌ماه 1398 توسط مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک


شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در شهریور‌‌ماه1398 بیش از 815 زمین‌لرزه را ثبت کردند. این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند. در شهریور‌‌ماه 1398 تعداد 13 زمین‌لرزه با بزرگای بیش از4.0 در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آن‌ها در تاریخ 12/06/1398 با بزرگی 4.7 حوالی اسپکه واقع در استان سیستان و بلوچستان، رخ داده‌است.

از لحاظ آماری 750 زمین‌لرزه‌‌ دارای بزرگای کوچکتر 3، تعداد 54 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 3و4 و تعداد 13 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 4 و 5 بوده‌است.

نقشه رومرکز زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در شهریور‌‌ماه1398