تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ثبت بیش از 920 زمین‌لرزه در‌ مهرماه 1398 توسط مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک

ثبت بیش از 920 زمین‌لرزه در‌ مهرماه 1398 توسط مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک


شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در مهرماه1398 بیش از 920 زمین‌لرزه را ثبت کردند. این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند. در مهرماه 1398 تعداد 11 زمین‌لرزه با بزرگای بیش از4.0 در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آن‌ها در تاریخ 29/07/1398 با بزرگی 5.6 حوالی کوخرد واقع در استان هرمزگان، رخ داده‌است.

 از لحاظ آماری 835 زمین‌لرزه‌‌ دارای بزرگای کوچکتر 3، تعداد 75 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 3و4 و تعداد 10 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 4 و 5 و تعداد 1 زمین‌لرزه دارای بزرگی بین 5 و 6  بوده‌است.

نقشه رومرکز زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در مهرماه1398