تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ثبت نزدیک به 800 زمین‌لرزه در‌ بهمن‌ماه 1399 توسط مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک

ثبت نزدیک به 800 زمین‌لرزه در‌ بهمن‌ماه 1399 توسط مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک


مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در بهمن‌ماه 1399 تعداد 792 زمین‌لرزه را ثبت کردند. این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند. در بهمن‌ماه 1399 تعداد 18 زمین‌لرزه با بزرگی بیش از 4.0 در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آن‌ها در تاریخ 29/11/1399 با بزرگی 5/4 حوالی سی‌سخت واقع در استان کهگیلویه‌وبویراحمد، رخ داده‌است.
 از لحاظ آماری 710 زمین‌لرزه‌‌ دارای بزرگای کوچکتر 3، تعداد 64 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 3و4، تعداد 17 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 4 و 5 و تعداد 1 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 5 و 6 بوده‌است.