تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مشترک با پروفسور موریتزیو فدی به منظور توسعه همکاری بین دانشگاهی

جلسه مشترک با پروفسور موریتزیو فدی به منظور توسعه همکاری بین دانشگاهی


 

در روز دوشنبه مورخ 3/12/1394جلسه‌ای مشترک با حضور آقایان پروفسور موریتزیو فدی عضو هیات علمی گروه علوم زمین دانشگاه فدریکو ناپل ایتالیا(که به دعوت موسسه ژئوفیزیک به عنوان استاد راهنمای دوم دفاع دکتری یکی از دانشجویان درایران حضور داشتند)، دکتر نبی‌بیدهندی رئیس موسسه، دکتر اسکوئی رئیس بخش ژئومغناطیس موسسه وخانم دکتر تقوی معاون اداری و مالی موسسه در دفتر ریاست موسسه ژئوفیزیک برگزار گردید. در این جلسه مسائل مختلف آموزشی و پژوهشی از جمله گسترش همکاری بین موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و دانشگاه فدریکو ناپل ایتالیا مورد بحث قرار گرفت. همچنین توافقات اولیه‌ای در رابطه با همکاری با برخی از موسسات و مراکز علمی- صنعتی ایتالیا به منظور توسعه نرم افزاری و سخت افزاری پیش نشانگری مغناطیسی، الکترومغناطیسی و رادون سنجی حاصل شد. در پایان، از رصدخانه مغناطیسی موسسه و مرکز لرزه نگاری کشوری بازدید به عمل آمد.