تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

دستگاه لرزه نگار ۴۸ کاناله

دستگاه لرزه نگار ۴۸ کاناله


دستگاه لرزه نگار ۴۸ کاناله خریداری شده  توسط موسسه ژئوفیزیک تست و تحویل بخش پژوهشی لرزه شناسی شد.
 
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران