تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

راه‌اندازی ایستگاه لرزه‌نگاری زرند کرمان

راه‌اندازی ایستگاه لرزه‌نگاری زرند کرمان


  راه‌اندازی ایستگاه لرزه‌نگاری زرند کرمان
  نظر به پایش بهتر لرزه‌خیزی استان کرمان، مرکز لرزه‌‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اقدام به نصب و راه‌اندازی یک ایستگاه لرزه‌نگاری باند‌پهن (Broad band seismic station) در حوالی شهرستان زرند، واقع در استان کرمان نمود. هم اکنون داده‌های لرزه‌نگاری بر‌خط (Online) این ایستگاه در مرکز شبکه لرزه‌نگاری کرمان و مرکز پایش زمین‌لرزه‌های کشور در تهران دریافت می‌گردد. برنامه‌ریزی جهت آماده‌سازی محل نصب ایستگاه از ابتدای پائیز 1394 آغاز و ایستگاه در مورخ 16/10/1394 فعال گردید.