تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

فراخوان نیروی کار دانشجویی

فراخوان نیروی کار دانشجویی


 

‌‌‌‌‌‌نظر به نیاز به خدمات کار دانشجویی در سایت‌های رایانه مؤسسه ژئوفیزیک؛ از دانشجویان آشنا به علوم کامپیوتر دعوت می‌شود جهت همکاری به واحد انفورماتیک مؤسسه ژئوفیزیک مراجعه نمایند.