تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

گزارش آماری زلزله‌های اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹

گزارش آماری زلزله‌های اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹


 

ثبت نزدیک به960 زمین‌لرزه در‌ اردیبهشت‌‌ماه  1399 توسط مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در اردیبهشت‌‌ماه 1399 تعداد نزدیک به 960 زمین‌لرزه را ثبت کردند. این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند. در اردیبهشت‌‌ماه  1399 تعداد 9 زمین‌لرزه با بزرگای بیش از4.0 در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آن‌ها در تاریخ 13/02/1399 با بزرگی 5،1 حوالی فاریاب واقع در استان کرمان، رخ داده‌است.

از لحاظ آماری 876 زمین‌لرزه‌‌ دارای بزرگای کوچکتر 3، تعداد 77 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 3و4، تعداد 6 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 4 و 5 و تعداد 3 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 5 و 6 بوده‌است.

 

نقشه رومرکز زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در اردیبهشت‌‌ماه 1399