تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

گزارش آماری زلزله‌های فروردین‌ماه ۱۳۹۹ توسط مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک

گزارش آماری زلزله‌های فروردین‌ماه ۱۳۹۹ توسط مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک


شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در فروردین‌ماه 1399 تعداد نزدیک به 710 زمین‌لرزه را ثبت کردند. این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند. در فروردین‌ماه  1399 تعداد 12 زمین‌لرزه با بزرگای بیش از4.0 در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آن‌ها در تاریخ 08/01/1399 با بزرگی 5،4 حوالی فاریاب واقع در استان کرمان، رخ داده‌است.

 از لحاظ آماری 640 زمین‌لرزه‌‌ دارای بزرگای کوچکتر 3، تعداد 59 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 3و4، تعداد 11 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 4 و 5 و تعداد 1 زمین‌لرزه دارای بزرگای بیش از 5 بوده‌است.

نقشه رومرکز زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در فروردین‌ماه 1399