تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «اهمیت و کاربرد تخمین پارامترهای پترو فیزیک در مدل‌سازی مخازن هیدورکربنی»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «اهمیت و کاربرد تخمین پارامترهای پترو فیزیک در مدل‌سازی مخازن هیدورکربنی»


گروه فیزیک زمین

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان: «اهمیت و کاربرد تخمین پارامترهای  پترو فیزیک در مدل­‌سازی مخازن هیدورکربنی»

 

دانشجو :                خانم مریم طاهری

استاد راهنما :        آقای دکتر مجید باقری

زمان :                     سه­‌شنبه 06/12/1398 ساعت  15

مکان :                   سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک