تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «بررسی تغییرات ناهمسانگری قبل وقوع زلزله‌های بزرگ با استفاده از نوفه محیط»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «بررسی تغییرات ناهمسانگری قبل وقوع زلزله‌های بزرگ با استفاده از نوفه محیط»


گروه زلزله شناسی

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان: «بررسی تغییرات ناهمسانگری قبل وقوع زلزله­‌های بزرگ با استفاده از نوفه محیط»

دانشجو:                   خانم دُرنا کارگر

استاد راهنما:           آقای دکتر احمد سدیدخوی

زمان:                       چهارشنبه مورخ 07/12/1398 ساعت 9

مکان:                        سالن کنفرانس ساختمان شماره یک موسسه ژئوفیزیک