تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «بهبود تعیین عمق زمین لرزه‌ها با استفاده از فازهای عمقی امواج لرزه‌ای»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «بهبود تعیین عمق زمین لرزه‌ها با استفاده از فازهای عمقی امواج لرزه‌ای»


گروه زلزله‌­شناسی

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان: «بهبود تعیین عمق زمین لرزه­‌ها با استفاده از فازهای عمقی امواج لرزه­‌ای»

 

دانشجو:                آقای محمدجواد بدیعی

 

استاد راهنما:               آقای دکتر علی مرادی

زمان:                        یکشنبه مورخ  27/11/1398  ساعت 14  

مکان:                        سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک