تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «تهیه طیف پاسخ زمینلرزه با استفاده از شتابنگاشتها»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «تهیه طیف پاسخ زمینلرزه با استفاده از شتابنگاشتها»


گروه زلزله­ شناسی

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان: «تهیه طیف پاسخ زمینلرزه با استفاده از شتابنگاشتها »

 

دانشجو:               خانم نغمه همایونفر

 

استاد راهنما:               خانم دکتر الهام شعبانی

زمان:                        سه­‌شنبه  مورخ  06/12/1398  ساعت 12  

مکان:                        سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک