تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «روشهای مبتنی بر امواج سطحی برای مطالعه ساختار سرعتی زمین»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «روشهای مبتنی بر امواج سطحی برای مطالعه ساختار سرعتی زمین»


گروه زلزله­ شناسی

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان: «روشهای مبتنی بر امواج سطحی برای مطالعه ساختار سرعتی زمین»

 

دانشجو:               خانم محدثه شیرعسکر

 

استاد راهنما:               خانم دکتر الهام شعبانی

زمان:                        سه­‌شنبه مورخ  06/12/1398  ساعت 13  

مکان:                        سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک