تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «روش تداخل‌سنجی لرزه‌ای در مطالعات زلزله‌شناسی»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «روش تداخل‌سنجی لرزه‌ای در مطالعات زلزله‌شناسی»


گروه زلزله شناسی

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان: «روش تداخل­‌سنجی لرزه‌­ای در مطالعات زلزله‌­شناسی»

 

دانشجو:               خانم مهرآسا مسیح

 

استاد راهنما:              جناب آقای دکتر احمد سدیدخوی

زمان:                       چهارشنبه مورخ 07/12/1398 ساعت 11

مکان:                       سالن کنفرانس ساختمان شماره یک موسسه ژئوفیزیک