تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «فیزیک سنگ لرزه‌ای در اکتشاف نفت»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «فیزیک سنگ لرزه‌ای در اکتشاف نفت»


گروه فیزیک زمین

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان: «فیزیک سنگ لرزه­‌ای در اکتشاف نفت»

 

دانشجو :              خانم مینا دلنوا

 

استاد راهنما :             آقای دکتر مجید نبی بیدهندی

زمان :                     سه­‌شنبه 29/11/1398 ساعت 15

مکان :                     سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک