تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «مروری بر تحلیل خطر احتمالاتی زمینلره و اثر پالس جهت یافتگی حوزه نزدیک»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «مروری بر تحلیل خطر احتمالاتی زمینلره و اثر پالس جهت یافتگی حوزه نزدیک»


گروه زلزله­ شناسی

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان: «مروری بر تحلیل خطر احتمالاتی زمینلره و اثر پالس جهت یافتگی حوزه نزدیک »

دانشجو:                   خانم سپیده عظیمی

استاد راهنما:            آقای دکتر حبیب رحیمی

زمان:                        شنبه مورخ 03/12/1398 ساعت 9

مکان:                        سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک