تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «مروری بر روشهای حل معادله موج اکوستیک در حوزه زمان»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «مروری بر روشهای حل معادله موج اکوستیک در حوزه زمان»


گروه فیزیک زمین

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان: «مروری بر روشهای حل معادله موج اکوستیک در حوزه زمان»

 

دانشجو :                   آقای سید محمدمهدی سنبلستان

استاد راهنما :           آقای دکتر علی غلامی

زمان :                        دوشنبه 05/12/1398 ساعت 10

مکان :                     سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک