تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «مروری بر روشهای حل معادله موج اکوستیک در حوزه فرکانس به روش تفاضل متناهی»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «مروری بر روشهای حل معادله موج اکوستیک در حوزه فرکانس به روش تفاضل متناهی»


گروه فیزیک زمین

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان: «مروری بر روشهای حل معادله موج اکوستیک در حوزه فرکانس به روش تفاضل متناهی»

 

دانشجو :             آقای آرش رضائی لویسی

 

استاد راهنما :            آقای دکتر علی غلامی

زمان :                     دو­شنبه 05/12/1398 ساعت 11

مکان :                     سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک