تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «مروری بر زمین لرزه‌های القایی با منشأ انسانی»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «مروری بر زمین لرزه‌های القایی با منشأ انسانی»


گروه زلزله شناسی

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان: «مروری بر زمین لرزه­‌های القایی با منشأ انسانی»

 

دانشجو:                 خانم الهام صبوری

 

استاد راهنما:                 آقای دکتر ظاهرحسین شمالی

زمان:                         چهارشنبه  مورخ 07/12/1398  ساعت 10

مکان:                         سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک